Информационна услуга VPOIS

Като притежател на разрешение за търговия и производител тук съгласно Закона за фармацевтичните продукти(№ 378/2007 Coll.) Публикуваме необходимата информация

  • В момента няма лекарство на пазара.