Съобщавайте за странични ефекти

ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ

1/ Информация за лицето евентуално претърпяло нежелана реакция

ПОЛ

2/ Информация за лекарствения продукт, евентуално причинил нежелана реакция

3/ Информация за протичането на нежеланата лекарствена реакция

ИЗЧЕЗНА ЛИ РЕАКЦИЯТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРИЕМА НА ЛЕКАРСТВОТО:
ПОЯВИ ЛИ СЕ ОТНОВО РЕАКЦИЯТА СЛЕД ПОВТОРЕН ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВОТО: